Agreement on the use of the Internet resource

Agreement on the use of the Internet resource 

м. Київ, Україна                                                                               Редакція від 22.10.2020

Для роботи з www.aseu.org.ua необхідно ознайомитися з даною Угодою про користування Інтернет-ресурсом і прийняти її умови.

Угода про користування Інтернет-ресурсом (далі по тексту — «Угода») відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України є публічною офертою, та

укладається між:

1. ГС «Асоціація сонячної енергетики України» (далі по тексту – «Асоціація») юридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства України, яка є адміністратором Інтернет-ресурсу «www.aseu.org.ua» (далі по тексту — «Сайт»), з одного боку, і

2. відвідувачем Сайту — фізичною особою, яка досягла віку 18 (вісімнадцяти) років (далі — «Користувач»), з іншого боку, про таке:

1. Визначення основних термінів Угоди

1.1. «Акцепт» — прийняття всіх без винятку умов цієї Угоди Користувачем (надання акцептантом повної і безумовної згоди з даною Офертою, а також її умовами) шляхом здійснення процедури Реєстрації на Сайті або купівлі Квитка на Сайті, після чого ця Угода набуває юридичний статус письмової Угоди (цивільно-правового договору змішаного типу).

1.2. «Квиток» («Електронний квиток») — унікальний електронний ідентифікатор, який дає право відвідування Користувачем певного заходу.

1.3. «Подія» – послуга, що надається Організатором Користувачу, інформація про яку розміщена Організатором на Сайті, в тому числі для отримання інформації про Користувачів , які зацікавленні в отриманні такої послуги.

1.4. «Організатор» («Організатор заходу») — організатор певного заходу, який користується сервісом Сайту з розповсюдження квитків на такий захід і який має відповідальність за його проведення. Відомості про Організатора містяться в описі кожного заходу.

1.5. «Обліковий запис» — сукупність даних про Користувача, що включає інформацію надану Користувачем і внутрішню інформацію Сервісу про Користувача.

1.6. «Плата за користування Сервісом» — плата, що стягується з Користувача за використання Сервісу при купівлі квитка. За замовчуванням, плата за користування Сервісом включена у вартість квитка і додатково з Користувача не стягується. В окремих випадках, з метою визначення фактичної вартості послуг Організатора та за його запитом, Плата за користування Сервісом може бути вказана окремо і підлягає оплаті разом з квитком. У разі повернення квитка, послуги з використання Сервісу вважаються наданими, а плата за користування Сервісом не повертається.

1.7. «Програмне забезпечення» — програми для електронно-обчислювальної машини, база даних, що забезпечують функціонування Сайту і зберігання інформації, що відноситься до нього, в тому числі породжувані такими програмами аудіовізуальні відображення.

1.8. «Реєстрація» — успішне заповнення Користувачем реєстраційної форми, що проводиться Користувачем виключно після ознайомлення і підтвердження згоди з умовами Угоди про користування Інтернет-ресурсом та додатками до неї, що дозволяє створити на Сайті його обліковий запис та свідчить про свідому волю Користувача до укладення угоди про користування Інтернет ресурсом та про Акцепт даної Оферти.

1.9. «Сайт» – сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото і відеоматеріалів і інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою www.aseu.org.ua. Сайт є Інтернет-ресурсом, призначеним для публікації і здобуття інформації про різні Заходи тих, що проводяться Організатором, а також для реалізації Квитків на заходи, що проводяться Організатором.

1.10. «Сервіс» («Сервіси») — сукупність технічних і технологічних можливостей Сайту, що надаються Асоціацією Користувачеві після Акцепту цієї Угоди, у тому числі, але не обмежуючись, можливість віддаленої покупки квитків на заходи Організаторів, які користуються послугами Асоціації.

1.11. «Сторони» – Асоціація та Користувач.

2. Предмет Угоди

2.1. Відповідно до цієї Угоди Асоціація надає Користувачеві Сервіс, а Користувач тимчасово користується Сервісом протягом строку дії цієї Угоди.

2.2. Угода розглядається Сторонами і приймається Користувачем виключно спільно з Умовами користування та Політикою конфіденційності, які є невід’ємними частинами Угоди.

2.3. Користувач визнає, що Сайт та Сервіс є складними результатами інтелектуальної (творчої) діяльності, і приймає Сервіс за принципом «як є». Користувач вправі відмовитися від використання Сайту та Сервісу в будь-який момент на свій розсуд.

2.4. Асоціація має право не надавати будь-які можливості Сервісу незареєстрованим відвідувачам Сайту.

2.5. Якщо інше не передбачене угодою між Сторонами, Асоціація не є організатором Подій, продавцем будь-яких товарів і послуг. Всі зобов’язання з приводу проведення Подій, купівлі-продажу відповідних товарів або надання відповідних послуг виникають між Користувачем і Організатором і/або третіми особами. Якщо інше прямо не передбачено угодою між Сторонами, Асоціація не несе відповідальність за дійсність і здійсненність вказаних зобов’язань. При цьому, якщо Користувач купує Квиток шляхом перерахування грошових коштів Асоціації, Асоціація переймає на себе зобов’язання видати Користувачеві Квиток шляхом його відправлення на адресу електронної пошти, вказану Користувачем при Реєстрації на Сайті.

2.6. Укладаючи Угоду, Користувач погоджується з тим, що Асоціація має право передати свої права і обов’язки за Угодою будь-яким третім особам. Справжній пункт є згодою Користувача на переведення боргу будь-якій третій особі відповідно до ст. 512 Цивільного Кодексу України. Користувач не має права передавати свої права за Угодою третім особам без письмової згоди Асоціації.

3. Права та обов’язки Асоціації

3.1. Асоціація має право вдосконалювати Сервіс, розширювати його можливості.

3.2. Асоціація має право повідомляти Користувача про нові можливості Сервісу за адресою електронної пошти, вказаною Користувачем при Реєстрації.

3.3. Асоціація має право без узгодження з Користувачем модифікувати Сайт будь-яким способом за своїм розсудом, у тому числі змінювати дизайн Сайту, умови надання Сервісів, додавати нові Сервіси, припиняти надання Сервісів, а також переривати доступ до Сайту в процесі проведення Асоціацією зазначених вище робіт. У разі відключення доступу до Сайту та/або Сервісу на значний проміжок часу (більш 24 годин), Асоціація докладе всіх зусиль сповістити про це Користувача за наявності такої можливості.

3.4. Асоціація має право популяризувати і просувати Сайт та Сервіс; має право розміщувати матеріали рекламного характеру на будь-якій сторінці Сайту, включаючи, але не обмежуючись, контекстною рекламою, банерами, а також відео та інтерактивними рекламними роликами Сервісу.

3.5. Асоціація має право направляти Користувачу інформаційні і рекламні повідомлення, на адресу електронної пошти, яка знаходиться на Сайті і внесена Користувачем при Реєстрації. Користувач дає свою згоду на здобуття такої інформації.

3.6. Асоціація має право відмовити Користувачу в Реєстрації, тимчасово припинити роботу Облікового запису Користувача або видалити Обліковий запис Користувача без повідомлення і пояснення причин. При цьому у випадку, якщо Користувачем був придбаний Квиток шляхом перерахування грошових коштів Асоціація, Асоціація зобов’язана або оформити Квиток, або відмовитися від його оформлення і повернути Користувачеві сплачені грошові кошти.

3.7. Асоціація залишає за собою право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувачів змінювати умови цієї Угоди, розміщуючи оновлений текст Угоди на Інтернет-сторінці Сайту за адресою www.aseu.org.ua

3.8. Асоціація має право застосовувати до Користувача, що порушує умови цієї Угоди, передбачені Угодою заходи впливу, а також вимагати застосування до Користувача санкцій та відповідальності передбачених законодавством України.

3.9. Асоціація приймає залежні від неї заходи щодо забезпечення конфіденційності персональних даних Користувача, зазначених ним при Реєстрації, відповідно до Політики конфіденційності. Асоціація має право записувати, зберігати, обробляти та іншими способами використовувати персональні дані Користувача, і зобов’язується не надавати їх третім особам без відповідного припису державного органу, рішення суду або з інших підстав передбачених чинним законодавством України.

3.10. Асоціація розміщує інформацію про заходи Організаторів і не несе відповідальності за їх дію чи бездіяльність, які можуть спричинити несприятливі наслідки для Користувача.

3.11. Асоціація зобов’язана інформувати Користувача про статус оплати Квитка і факт отримання грошових коштів за Квиток. Фактом того, що Користувач проінформований, є відправлення електронного листа, що містить підтверджуючу інформацію, на адресу електронної пошти, вказану Користувачем при Реєстрації на Сайті.

4. Права та обов’язки Користувача:

4.1. Користувач гарантує, що його вік становить більше 18 (вісімнадцяти) повних років.

4.2. Користувач вправі використовувати Сайт і Сервіс відповідно до цієї Угоди.

4.3. Користувач має право знайомитися з будь-якою інформацією Сайту. Користувач визнає, що доступ до деяких видів інформації може бути обмежений у зв’язку з необхідністю виконання додаткових організаційно-технічних чи правових процедур, визначених Асоціацією та/або Умовами використання Сервісу, а також збоїв в роботі Сервісу.

4.4. Користувач не має права недобросовісно (без дозволу правовласника) копіювати і запозичувати матеріали з Сайту.

4.5. Користувач зобов’язується забезпечити конфіденційність і збереження свого Облікового запису, не передавати іншим особам логін і пароль для входу на Сайт. Користувач несе особисту відповідальність за всі дії, вчинені з використанням його Облікового запису та несе всі негативні наслідки які стануть наслідком використання його Облікового запису третіми особами.

4.6. Користувач зобов’язується ознайомитися з усією інформацією, що стосується проведення заходу, а також умов купівлі і повернення Квитків. Користувач визнає та погоджується, що Асоціація не несе відповідальності у разі, якщо цей обов’язок не був виконаний Користувачем.

4.7. Користувач має право відмовитися від участі в Заході після придбання Квитка на умовах Організатора. У цьому випадку Користувач повинен оформити запит на повернення грошових коштів, відправивши електронний лист на адресу office@aseu.org.ua. Вказаний запит розглядається Організатором, після чого Користувач отримує повідомлення про порядок і терміни здійснення повернення. У всіх випадках повернення може здійснюватися лише за вирахуванням відповідних витрат Організатора. Інші умови можуть бути обумовлені угодою між Користувачем і Організатором. Організатор має право доручити Асоціації виконання зобов’язання Організатора по поверненню Користувачу грошових коштів за придбаний Квиток. У цьому випадку Користувач зобов’язаний прийняти таке доручення від Асоціації, при цьому Користувач не має права вимагати від Асоціації або Організатора будь-яких доказів, підтверджуючих виконання такого доручення.

4.8. Асоціація, ні за яких обставин не несе відповідальності за виконання або невиконання Організатором обов’язку по поверненню грошових коштів Користувачу в разі відмови Користувача від участі в Заході, або відміни або перенесення Заходу Організатором. Всі претензії, пов’язані з вказаними діями і подіями Користувач повинен направляти безпосередньо за вказаними на Сайті реквізитами Організатора, або за реквізитами Організатора, узятими з відкритих реєстрів. У разі неможливості для Користувача встановити реквізити Організатора, Компанія, по запиту Користувача, надає такі реквізити на адресу електронної пошти Користувача.

4.9. Користувач зобов’язується сплатити в повному обсязі самостійно або через третіх осіб вартість Квитка (ів). Після оплати, Квиток вважається проданим, і у Користувача виникає право відвідати Захід або скористатися іншою послугою Організатора.

4.10. Користувач вправі звертатися до Асоціації з побажаннями, пропозиціями, запитаннями та претензіями з приводу роботи Сайту і Сервіс, а також в інших випадках, коли необхідний оперативний зв’язок з фахівцем Компанії або розробником Програмного забезпечення Сайту, у порядку, передбаченому розділом 8 Угоди.

4.11. Користувач зобов’язується негайно інформувати Асоціацію у порядку, передбаченому розділом 8 Угоди, у разі виявлення помилок в роботі сайту, отримання чужих персональних даних, некоректного відображення інформації.

4.12. За використання Сайту, Сервісу або Програмного забезпечення способами, не передбаченими цією Угодою, що порушує права Компанії або третіх осіб, Користувач відповідно до законодавства України та міжнародних норм і правил несе цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

4.13. Користувач зобов’язаний неухильно дотримуватись даної Угоди, Умов користування сайтом, політики конфіденційності, чинного законодавства України.

4.14. Користувач зобов’язаний не порушувати права інтелектуальної власності Асоціації та третіх осіб, дотримуватись принципів та норм невикористання без ліцензійного дозволу в роботі об’єктів права інтелектуальної власності третіх осіб.

4.15. Акцептувавши дану Угоду, Користувач відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” надає Асоціації однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цій Угоді та додатках до них, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримав повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних Компанії, та що повідомлений про свої права, як суб’єкта персональних даних, які визначені ст. 8 Закону України “Про захист персональних даних”, а також мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.

5. Обмеження відповідальності

5.1. Починаючи використання Сайту і Сервісу, Користувач розуміє та визнає і погоджується, що в їх роботі можуть виникати технічні помилки та несправності, а також визнає і погоджується, що автори Програмного забезпечення Сайту і Асоціація не несуть матеріальної відповідальності за будь-які наслідки роботи Сайту і Сервісу, за працездатність технічних засобів Користувача при їх використанні, за відповідність Сайту і Сервісу цілям Користувача.

5.2. Користувач визнає і погоджується, що Асоціація, забезпечуючи роботу Сайту і Сервісу, разом з тим, не несе відповідальність за його безперебійну роботу, за виникнення будь-яких незручностей і втрат при користуванні Сайтом.

5.3. Користувач визнає і погоджується, що Асоціація не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань внаслідок збоїв, що сталися в роботі телекомунікаційних і енергетичних мереж, дії шкідливих програм, а також недобросовісних дій третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та/або виведення з ладу Програмного забезпечення та/або апаратного комплексу компанії.

5.4. Вміст Сайту носить виключно інформаційний характер. Користувач визнає і погоджується що Адміністрація сайту не несе відповідальності за неточність даних. Користувач визнає і погоджується що Асоціація не несе відповідальності за можливі збитки, які можуть бути наслідком використання інформації з Сайту.

5.5. Інформація, що розміщується на Сайті, додається на Сайт Організатором. Асоціація не має технічної можливості і не зобов’язана контролювати розміщену інформацію і піддавати її обов’язковій перевірці і схваленню. Асоціація не гарантує достовірність, точність, повноту або якість будь-якої інформації, що публікується Організатором і третіми особами на Сайті. Асоціація не підтримує і не підтверджує жодну інформацію, розміщену Організатором.

5.6. Асоціація не має можливості робити перевірку розміщеної Організатором інформації і не може гарантувати повну відсутність помилок в ній, у зв’язку з чим не несе перед Користувачем відповідальності за будь-які помилкові і недостовірні дані про Заходи і послуги, так само як і за причинену Користувачеві шкоду і збитки із-за наявності таких помилок в інформації.

5.7. Користувач визнає і погоджується що Асоціація не несе відповідальності за інформацію, надану третіми особами, в тому числі, Організаторами заходів, так само, як не несе відповідальність за (не) проведення цих заходів.

5.8. Користувач визнає і погоджується що Асоціація не несе відповідальності в разі відвідування заходу по квитку Користувача третіми особами внаслідок недотримання останнім обов’язків по дотриманню схоронності доступу до електронного квитка. Сторони погоджуються, що перший пред’явник Квитка на захід є його власником і Користувач не має права пред’являти претензій у разі, коли за його квитком був здійснений вхід на захід третьою особою.

6. Інтелектуальна власність

6.1. Цією Угодою Користувачеві надається право використовувати Сайт, Сервіс та Програмне забезпечення на умовах цієї Угоди протягом терміну її дії.

6.2. Користувач підтверджує, що використовуватиме Програмне забезпечення, інтегроване в Сайт, тільки відповідно до цієї Угоди, і не здійснюватиме спроб «розкрити код», копіювати, емулювати, створювати нові версії, здавати в найм чи оренду, продавати, змінювати, декомпілювати , аналізувати код, іншим чином використовувати вихідний текст і об’єктний код Програмного забезпечення без письмового дозволу Асоціація.

6.3. Користувач визнає, що виключне право (в повному обсязі), як на зазначені продукти, так і на їх складові частини та похідні від них продукти, належить Асоціації.

7. Придбання Квитка

7.1. Асоціація здійснює продаж Квитків від імені Організатора.

7.2. Для придбання Квитка Користувач обирає Захід на Сайті, реєструється на нього, після чого йому надається можливість вибору методу оплати і Сервіс направляє його на сторінку платіжної системи. Після успішної оплати Користувачу на e-mail, вказаний при реєстрації, приходить підтвердження з електронним Квитком, який дає право відвідування заходу.

7.3. Квиток є унікальним для кожного Користувача і певного заходу. Відповідальність за схоронність Квитка несе Користувач.

7.4. Повернення грошових коштів за Квиток здійснюється Організатором заходу відповідно до правил повернення, зазначеними відповідно до п.п. 4.6, 4.7 цієї Угоди.

7.5. У разі, якщо при купівлі Квитка Плата за користування Сервісом вказана окремим рядком, повернення коштів здійснюється тільки за Квиток. Послуги Асоціації вважаються наданими в момент купівлі Квитка.

7.6. У випадку, якщо участь в Події є для Користувача безкоштовною, а Організатором не встановлено додаткових вимог для участі в Заході, разом з підтвердженням реєстрації на Сайті, Асоціація направляє Користувачу повідомлення з Квитком на цю Подію.

7.7. Датою оплати Квитка є дата отримання грошових коштів на рахунок Асоціації. З моменту оплати Квитка між Організатором і Користувачем виникають передбачені умовами Заходу зобов’язання. З того ж моменту в Асоціації перед Користувачем виникають зобов’язання з видачі Квитка.

7.8. У разі внесення за Користувача платежу третіми особами всі права і обов’язки відносно цього платежу виникають у Користувача, і такі дії третіх осіб оцінюються Сторонами як дії виконані третіми особами на користь Користувача і що не породжують ніяких прав і обов’язків між вказаними третіми особами і Асоціацією.

7.9. Послуга з продажу Квитка вважається такою, що надана Асоціацією та отримана Користувачем належним чином та в повному обсязі з моменту надання Користувачу Квитка.

8. Розгляд скарг і запитів

8.1. Питання, пропозиції, коментарі, скарги та інші повідомлення Користувача з питань роботи Сайту або Сервісу, направляються Компанії за наступною адресою електронної пошти: office@aseu.org.ua.

8.2. Компанія не несе відповідальності за неотримання Користувачем відповіді на його запит. У разі неотримання Користувачем відповіді Асоціації протягом 30 днів з дати отримання запиту Асоціації, Користувач відправляє повторний запит на поштову адресу Асоціації, вказану нижче в її реквізитах, рекомендованим листом, з повідомленням про вручення.

8.3. Повідомлення Користувача на адресу Асоціації, які не дозволяють ідентифікувати Користувача, Асоціацією не розглядаються.

8.4. Якщо Користувач не згоден з мотивуваннями відповіді Асоціації, то він має право направити Асоціації повторний лист з більш детальним описом ситуації та/або питання та/або пропозиції.

8.5. Будь-які претензії Користувача, прямо адресовані Асоціації та/або пов’язані з Сайтом, підлягають вирішенню в досудовому порядку за викладеною вище процедурою обміну письмовими повідомленнями.

8.6. При неможливості вирішення претензій або спорів шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в порядку, передбаченому чинним законодавством України, на підставі законодавства України, за місцем знаходження Асоціації (договірна підсудність).

8.7. Будь-які претензії Користувача щодо проведення заходів та/або повернення грошових коштів за Квитки, які не належать до сфери відповідальності Асоціації відповідно до цієї Угоди, Асоціацією не розглядаються, а передаються Організатору. Сторони погоджуються, що це є не обов’язком Асоціації, а правом, яке здійснюється в рамках доброї волі.

9. Дія цієї Угоди

9.1. Ця Угода укладена на термін — з моменту її Акцепту Користувачем до дати дії Облікового запису Користувача. Видалення Облікового запису Користувача в Системі можливо згідно умов Політики Конфіденційності.

9.2. Користувач має право відмовитися від прийняття нової редакції цієї Угоди, що спричинить негайну деактивацію Облікового запису. При цьому Асоціація залишає за собою право зберігати дані про Користувача відповідно до Політики конфіденційності.

9.3. Користувач має право знайомитися з актуальною редакцією Угоди за допомогою переходу на Інтернет-сторінку Сайту www.aseu.org.ua.

10. Реквізити Асоціації

ГС «Асоціація сонячної енергетики України»

Адреса: 04119, м. Київ,  UNIT.City вул. Дорогожицька, 3  Корпус В10

Код ЄДРПОУ 41769391

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи  30.11.2017, 10731020000035689

  Замовити зворотній дзвінок
  [contact-form-7 404 "Not Found"]
  СТАТИ УЧАСНИКОМ ТА ПАРТНЕРОМ АСОЦІАЦІЇ ЛЕГКО!

  Будь ласка, заповніть заявку на участь в Асоціації та ми в найкоротший термін зв’яжемось з Вами

   IT IS EASY TO BECOME A PARTICIPANT AND PARTNER OF THE ASSOCIATION!

   Please fill in the application for participation in the Association and we will contact you as soon as possible

    Scroll to Top