Заява Асоціації Сонячної Енергетики України щодо додаткового зниження на 60% “зеленого” тарифу для проектів сонячних електростанцій, які будуються у 2020 році

3 липня 2020 року Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроект № 3658.
Зокрема, цим законопроектом було фактично обмежено строки введення в експлуатацію нових СЕС, шляхом зменшення «зеленого» тарифу для таких проектів додатково на 60% з 01.08.2020.
Зазначаємо, що наведені положення законопроекту суперечать принципу правової визначеності, який є складовою верховенства права, закріпленого статтею 8 Конституці України, а також ст. 1 Першого протоколу Європейської конвенції з прав людини щодо мирного володіння майном.
Так, ст. 1 Першого протоколу Європейської конвенції з прав людини визначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Концепція “майна” в розумінні статті 1 Першого протоколу має автономне тлумачення, тобто не обмежується власністю на матеріальні речі та не залежить від формальної класифікації у внутрішньому праві. Певні права та інтереси, що становлять активи, також можуть вважатися правом власності, а отже, і “майном” (постанова Верховного суду від 03.06.2020 у справі № 369/4085/16-ц).
Закон має бути доступним та передбачуваним, тобто вираженим з достатньою точністю, щоб дати змогу особі в разі необхідності регулювати його положеннями свою поведінку (рішення від 13.12.2001 у справі “Церква Бессарабської Митрополії проти Молдови”).
В свою чергу, чинні положення національного законодавства потрібно формулювати так, щоб вони були достатньо доступними, чіткими і передбачуваними у практичному застосуванні. Якість закону вимагає, щоб він був доступний для даної особи і вона також могла передбачити наслідки його застосування до неї та щоб закон не суперечив принципові верховенства права (справа “Ґавенда проти Польщі” від 14.03.2002).
Таким чином, скорочення строків введення в експлуатацію нових СЕС порушує принцип правової визначеності, тим самим нівелюючи передбачуваність закону. Адже, покладаючись на наведений принцип та інвестуючи в будівництво СЕС, інвестори отримували 2 роки на замовлення обладнання, будівництво станції, проходження регуляторних процедур та введення сонячних електростанцій в експлуатацію з правом продавати електроенергію за «зеленим» тарифом. Однак, у разі прийняття законопроекту, інвесторами будуть втрачені інвестиції та не буде отримано очікуваний прибуток. Разом з тим, з 1 січня 2020 року вже знижувався “зелений” тариф для СЕС на 25% згідно Закону від квітня 2019 року, тому жоден інвестор й не міг передбачити, що може відбутись повторне зниження “зеленого” тарифу ще на 60%.
Частиною 1 ст. 18 Закону України «Про інвестиційну діяльність визначено», що «держава гарантує стабільність умов здійснення інвестиційної діяльності, додержання прав і законних інтересів її суб’єктів.».
Тоді як ст. 19 Закону України «Про інвестиційну діяльність» визначено наступне:
«Захист інвестицій – це комплекс організаційних, технічних та правових заходів, спрямованих на створення умов, які сприяють збереженню інвестицій, досягненню цілі внесення інвестицій… Держава гарантує захист інвестицій незалежно від форм власності, а також іноземних інвестицій. Захист інвестицій забезпечується законодавством України, а також міжнародними договорами України…»
Статтею 10 Європейської Енергетичної Хартії визначено, що «ні в якому разі щодо таких капіталовкладень не повинен надаватися режим, менш сприятливий, ніж цього вимагає міжнародне право, включаючи зобов’язання за договором. Кожна Договірна Сторона дотримується будь-яких зобов’язань, які вона прийняла щодо інвестора чи капіталовкладення інвестора будь-якої іншої Договірної Сторони».
Разом з тим, у випадку прийняття №3658 в другому читанні і в цілому без зміни цієї норми щодо драматичного зниження “зеленого” тарифу, нівелюватимуться надані державою гарантії інвесторам та порушуватиметься міжнародне законодавство. Зобов’язання інвесторів буквально за 2 тижні завершити будівництво СЕС та ввести їх в експлуатацію є апріорі нереалістичним, тим паче наша країна і весь світ вже 5 місяць борються з пандемією коронавірусу, що вже само по собі є тією обставиною, що перешкоджає реалізовувати проекти СЕС. Усвідомлюючи це, Уряд Франції вже продовжив дію договорів prePPA щодо будівництва СЕС на строк пандемії.
Також слід відмітити, що зараз багато інвесторів будує відносно невеликі Сонячні електростанції потужністю до 5-10 МВт. Вони вклали свої та запозичені кошти. Багато з них не встигає добудувати станції до 01.08.2020 і відповідно отримати “зелений тариф”, як це передбачено діючим законодавством. Крім удару по середньому бізнесу, це перешкоджатиме побудові більш збалансованої енергетичної системи заснованої саме на розподіленій генерації так як це і передбачено Четвертим Енергопакетом Європейського Союзу.

  Замовити зворотній дзвінок
  [contact-form-7 404 "Не знайдено"]
  СТАТИ УЧАСНИКОМ ТА ПАРТНЕРОМ АСОЦІАЦІЇ ЛЕГКО!

  Будь ласка, заповніть заявку на участь в Асоціації та ми в найкоротший термін зв’яжемось з Вами

   IT IS EASY TO BECOME A PARTICIPANT AND PARTNER OF THE ASSOCIATION!

   Please fill in the application for participation in the Association and we will contact you as soon as possible

    Догори